Moving Forward

Onze scan om je bedrijf echt verder te helpen

Wil je meer weten over ons Moving forward programma of heb je vragen? Neem hieronder contact met ons op. Wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

De wereld verandert steeds sneller. En uw klanten gaan voorop. Nieuwe technologie wordt sneller dan ooit geadopteerd door de gebruikers. Bovendien zijn gebruikers meer en meer gewend om mee te denken. Kijk maar naar wat er gebeurt in de FinTech branch waar apps de hoofdrol spelen en de ontwikkeling van de producten een mooie samenwerking is tussen de klant en het bedrijf.

Je vraagt je nu af, is mijn bedrijf klaar voor deze steeds sneller veranderende klantwensen? En wat als de concurrentie dit wel is? En wat levert het mijn bedrijf nu al op? Hoe krijgen we onze 'truck' in beweging?

Zoals vele bedrijven al doen, is het juist nu tijd om de huidige oplossingen en producten eens tegen het licht te houden. Behalve dat dit een goed inzicht geeft waar je staat als bedrijf geeft het een nog veel belangrijker inzicht in hoe je volgende stappen kan zetten om tegen lagere kosten een beter resultaat te krijgen.

Hoe helpt Moving Forward je bedrijf?

Allereerst door niet alleen een uitgebreide scan te doen waarbij aandachtsgebieden en kansen worden blootgelegd maar ook door hulp te bieden bij de stappen erna.

Dus hoe zet je die kansen in om bijv. risico's (denk bijvoorbeeld aan: ongeplande down-time, datalekken, verkeerde gegevens tonen in offertes etc.) te mitigeren en kosten te verminderen.

Het begint bij de mensen

Mensen en hun talenten zijn cruciaal voor je bedrijf. HIer kunnen wij ook helpen door selectie aan te scherpen (right person for the right job) en training aan te bieden waar nodig.

Processen

Door kort-cyclisch, kleine verbeteringen door te voeren en te meten wat het gewenste effect is, komen we snel tot resultaten zonder meteen belangrijke processen overboord te gooien.

Technologie

Juist door IT in te zetten als strategisch bedrijfsmiddel kan de wendbaarheid en daarmee de slagvaardigheid vergroot worden. Door de focus te houden op de kwaliteit, leidt dit bovendien ook nog tot lagere kosten en verminderde risico's.